5 Przemian

Co to jest Pięć Przemian?

Teoria Pięciu Przemian jest w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej (TMC) drugim obok teorii Jin i Jang systemem opisującym wszystko, co dzieje się zarówno we Wszechświecie, jak i w mikrokosmosie, jaki stanowi człowiek.

Według filozofii chińskiej człowiek jest częścią natury i podlega jej prawom, a jego organizm jest odbiciem Wszechświata. Teoria Pięciu Przemian mówi o wszechobecnej zasadzie ruchu, zmianach następujących cyklicznie i wzajemnym przenikaniu wszystkich elementów Wszechświata. Liczący tysiące lat chiński system pokazuje nam związki między naszymi działaniami i ich skutkami, w szczególności zaburzenia równowagi organizmu do jakich dochodzi wskutek złej diety, emocji czy też nieodpowiedniego trybu życia.

Wszystkie umysłowe, emocjonalne, energetyczne i materialne zjawiska Wszechświata można przyporządkować Pięciu Przemianom.

Każdy proces i każde ludzkie życie nieodwołalnie przechodzi stadia Pięciu Przemian. W kolejności obiegu odżywczego: Drewno, Ogień, Ziemia, Metal, Woda (rysunek-zewnętrzne strzałki). I tak:

Drzewo pali się, dając
Ogień, z którego powstałe popioły przekształcają się w
Ziemię, gdzie rodzą się i wydobywane są 
Metale, które wzbogacają
Wodę, odżywiającą drzewa (Drzewo).

Żywioł odżywiający nazywa się „matką”, a żywioł odżywiany to syn. Innym ważnym obiegiem jest obieg kontrolny – pięć przemian kontroluje się wzajemnie, zapobiegając tym samym nadmiernej dominacji jednego z nich (rysunek-strzałki wewnątrz). I tak:

Drewno „przebija” Ziemię,
Ogień „topi” Metal,
Ziemia  „zasypuje”  Wodę,
Metal  „ścina”  Drewno,
Woda  „gasi”  Ogień.

System pięciu elementów i ich wzajemnego wpływu ułatwia zrozumienie całej zasady.

Teoria Pięciu Przemian opisuje wszystkie procesy zachodzące cyklicznie. Najlepszą ilustracją tej teorii jest następowanie po sobie kolejnych pór roku: wiosna, lato, późne lato, jesień, zima, które odpowiadają kolejno przemianom: Drewno, Ogień, Ziemia, Metal, Woda.

Chińczycy wierzą, że system ten odpowiada wszystkim procesom zachodzącym w naturze oraz organizmie człowieka. A każdemu żywiołowi przyporządkowany jest smak, kolor, pora roku i dnia, produkty spożywcze, narządy wewnętrzne i stany psychiczne.

Drzewo – smak kwaśny, kolor zielony, wiosna, wątroba i woreczek żółciowy.
Ogień – smak gorzki, kolor czerwony, lato, serce i jelito cienkie.
Ziemia – smak słodki, kolor żółty, późne lato, żołądek i śledziona.
Metal –  smak ostry, kolor biały, jesień, płuca i jelito grube.
Woda – smak słony, kolor czarny, zima, nerki i pęcherz moczowy.

Odkryte i opisane przez Chińczyków prawa Natury są uniwersalne i działają na każdy żywy organizm.

Dotyczy to również zasad odżywiania, rozpoznali oni, że konkretny pokarm może mieć określoną naturę, a zatem działać ochładzająco, neutralnie lub rozgrzewająco oraz reprezentuje jeden z pięciu smaków. W ten sposób odpowiednio dobierając składniki nauczyli się tworzyć pełne harmonii, zrównoważone posiłki. I o harmonię właśnie chodzi – zarówno w życiu, jak i na talerzu.

Życie w zgodzie z uniwersalnymi prawami Natury, to jedyne co nam pozostaje w dzisiejszym zwariowanym i konsumpcyjnym świecie.

1 komentarz

Pozostaw komentarz