Woda

Co powinniśmy wiedzieć o wodzie?

Pojęcie równowagi Ying Yang odnosi się do wszystkich elementów wszechświata, ale w wodzie ma ono szczególne znaczenie ponieważ woda jest kreatorem życia!

Jeśli więc woda będzie w harmonii to również życie przez nią podtrzymywane będzie harmonijne, a to oznacza nie tylko zdrowie, ale również zapewne szczęście. Dlatego tak bardzo ważne jest dbanie o harmonię elementów Ying Yang w każdej strukturze energetycznej.

Wodę w postaci jednej cząsteczki tworzą z zachowaniem reguł złotego podziału, dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. To jest pierwszy poziom harmonii Ying Yang.

Natomiast woda którą widzimy w praktyce, to zbiór tych cząsteczek zwanych także molekułami, który może być harmonijny lub nie, w zależności od warunków w jakich te cząsteczki się znajdą, czyli tak naprawdę od informacji jaką woda pozyska z otoczenia. Fakt przyswajania informacji oraz jej projekcji geometrycznej przez wodę udowodnił Masaru Emoto z Japonii. Od niego właśnie pochodzi stwierdzenie, że „woda ma pamięć”. Jak dowiedziono, informacja docierająca do wody jest przez nią absorbowana, zapisywana i przekazywana co oznacza, że woda jest medium informacyjnym. Biorąc pod uwagę, że informacja to w naszym rozumieniu coś w rodzaju wibracji energetycznej o zróżnicowanej częstotliwości, to zapis tej wibracji w wodzie sprawia, iż molekuły tworzą tzw. klastry a z nich różne konfiguracje geometryczne, bardziej lub mniej symetryczne wg naszego postrzegania.

Informacje (wibracje) pozytywne tworzą symetryczne układy molekuł i klastrów co przejawia się pięknymi w naszym odczuciu estetycznym figurami geometrycznymi, a informacje negatywne tworzą nieregularne i w naszym odczuciu nieestetyczne kształty. Za idealny układ molekuł przyjęto klaster heksagonalny i taki układ można uznać za kolejny poziom harmonii Ying Yang. Następny poziom harmonii Ying Yang to symetryczna konfiguracja całych klastrów, tworząca na fotografiach dr Emoto przepiękne kształty, co jak sprawdzono, nadaje wodzie specjalne właściwości, np. uzdrawiające. W odniesieniu do żywego organizmu jest to logiczne, gdyż taki harmonijny układ tworzy kolejną harmonijną strukturę, w której znajdują się komórki i organy, a te będąc w równowadze Ying Yang będą funkcjonować też harmonijnie, czyli zdrowo.

heksagonHeksagonalny układ molekuł EmotoHarmonijny układ klastrów

Według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TMC) oddziaływanie wody surowej i przegotowanej, jest różne. Według TMC różne substancje (leki, potrawy, napoje) posiadają właściwości rozgrzewające Yang lub wyziębiające Yin. Choroba m.in. jest skutkiem zakłócenia naturalnej równowagi między zimnym, żeńskim pierwiastkiem Yin, a gorącym, męskim pierwiastkiem Yang.  Woda w naturze ma właściwości Ziemi – wyziębiające – Yin, natomiast na co dzień potrzebna nam jest woda zrównoważona, co uzyskuje się przez jej przegotowanie. Ta ważna właściwość według TMC – równowaga Yin i Yang, została po raz pierwszy uwzględniona w butelkowanej wodzie „Red-OX” dr Jana Pokrywki.

Wypijanie odpowiedniej ilości zredukowanej wody źródlanej, z naturalnych źródeł, niesie za sobą poważne niebezpieczeństwo wychłodzenia, a nawet wyziębienia ustroju.

Woda surowa – nie przegotowana – działa wyziębiająco na ustrój.

Ten efekt jest widoczny na ulicach miast, ludzie z nadwagą, z trudnością samodzielnie poruszający się, są tego ilustracją. Spożywali oni z reguły w przeszłości wielkie ilości wody mineralnej, a więc nieprzegotowanej lub inne wyziębiające potrawy i płyny.

Woda, która przy źródle może mieć ujemny potencjał redoks lub nawet mocno ujemny, po standardowej obróbce w rozlewni i zapakowaniu jej do plastikowej butelki, już po kilku godzinach, będzie miała potencjał dodatni lub nawet mocno dodatni. Wodór z łatwością bowiem przenika przez ściankę plastikowej butelki. Pokazują to badania dostępnych w handlu napoi i wód mineralnych. Tylko spożywane przy źródle wody te zachowują swoje zdrowotnie korzystne właściwości. Idealna woda charakteryzuje się, jak najbardziej stabilnym odczynem redoks.

Aby ominąć to niebezpieczeństwo należy zastosować jako nośnik wodoru – wodę przegotowaną. Takiej sytuacji niestety nie znajdziemy nigdzie na świecie w naturalnym środowisku.

Jest możliwość zrobienia sobie osobiście wody o podobnych parametrach. Wodę taką możemy uzyskać dysponując czterema urządzeniami:

  • filtrem działającym na zasadzie odwróconej osmozy,
  • czajnikiem do przegotowywania wody,
  • dostępnym w handlu Generatorem Wodoru H-01, 
  • urządzeniem do strukturyzacji wody, np. płytką Grandera, płytką ADR-4, lub innymi urządzeniami, które powodują zmianę struktury molekularnej wody objawiającą się zmniejszeniem napięcia powierzchniowego traktowanej wody.

3 komentarze

Pozostaw komentarz